De klant betaalt de factuur niet

Voorbeeldbrieven van een betalingsherinnering, sommatie en ingebrekestelling

Een van de vervelendste problemen waar bijna alle zelfstandige ondernemers wel mee te maken krijgen, zijn niet betalende debiteurs of de zogenaamde wanbetalers. Daarmee is wanbetaling is een van de grootste ondernemersrisico’s. Wanbetaling komt meestal voor doordat een klant niet kan betalen of er is sprake van laksheid. Vooral het laatste verwekt veel irritatie omdat het u veel onnodig tijd kost.

Erg vervelend als de door u verstuurde facturen niet betaalt worden binnen de termijn waarin de klant dit eigenlijk zou moeten doen zoals u heeft aangegeven op de factuur. Er is een wettelijk vastgestelde betaaltermijn voor facturen, ook kunt u in uw voorwaarden een verwijzing opnemen.

Bent u ondernemer zoals een freelancer of zzp’er, dan gaat u er natuurlijk vanuit dat de door u verstuurde facturen of rekeningen op tijd worden betaald. Gebeurt dat niet, dan kunt u een eerste en daarna een tweede betalingsherinnering versturen naar de klant.


Voorbeelden van een betalingsherinnering

Blijf in een betalingsherinnering altijd vriendelijk de klant benaderen en wijs erop dat de verstuurde factuur nog niet is voldaan terwijl de betaaltermijn is verlopen. Krijgt u nog geen reactie van de klant op de eerste betalingsherinnering, dan verstuurt u een tweede betalingsherinnering waarin u iets meer dringender van toon wordt.

 • Voorbeeld van een eerste betalingsherinnering downloaden
  Voorbeeld eerste betalingsherinnering

  Voorbeeld van een eerste betalingsherinnering downloaden

 • Voorbeeld van een tweede betalingsherinnering downloaden
  Voorbeeld tweede betalingsherinnering

  Voorbeeld van een tweede betalingsherinnering downloaden

Voorbeelden van een aanmaning of sommatiebrief

Wordt er door de klant niet gereageerd op de betalingsherinneringen, dan kunt u een sommatiebrief of aanmaning versturen. Wordt de factuur nog steeds niet betaald? Dan is het hoog tijd voor een ingebrekestelling door de debiteur officieel in gebreke te stellen en een incassobureau in te schakelen.

 • Voorbeeld van een aanmaning of sommatiebrief downloaden
  Aanmaning of sommatiebrief voorbeeld

  Voorbeeld van een aanmaning of sommatiebrief downloaden

Voorbeelden van een ingebrekestellingsbrief

De laatste waarschuwing is de ingebrekestelling. In een ingebrekestellingsbrief deelt u de debiteur voor het laatst mede, dat als er niet wordt betaald, u een incassobureau gaat inschakelen om de vordering alsnog via dwangmiddelen te innen. De kosten zijn voor rekening van de debiteur in gebreke.

 • Voorbeeld van een ingebrekestellingsbrief downloaden
  Ingebrekestelling voorbeeldbrief

  Voorbeeld van een ingebrekestellingsbrief downloaden