Creditfactuur of creditnota voorbeeld

Voorbeelden van creditnota’s of creditfacturen

Download vrijblijvend een voorbeeld van een creditfactuur of creditnota en gebruik deze om uw eigen facturen op te maken en te versturen. Het voorbeeld van een creditnota kunt u in verschillende bestandsformaten downloaden. Het creditfactuur voorbeeld in Word kunt u bewerken en aanpassen aan uw eigen huisstijl en uw eigen logo.


Word-document

PDF-bestand


Creditnota of creditfactuur maken

Wat is een creditfactuur of creditnota? Wat zijn de vereisten? Wanneer maak je een creditfactuur? Voor veel ondernemers is dit soms niet duidelijk, terwijl het wel belangrijk is voor het op orde brengen van uw administratie en boekhouding. Een creditnota is een verlaging of een kwijtschelding van een factuurbedrag op een door u eerder verstuurde factuur. Is de klant achteraf gezien minder verschuldigd dan wat u heeft gefactureerd, dan stuurt u dus een creditfactuur. Het tegenovergestelde van een creditnota is een debetnota, deze word gebruikt wanneer een factuurbedrag hoger is dan eerder gefactureerd is.

De factuur en de creditnota samen vormen de eigenlijke samengestelde factuur. Wat de opzet betreft, is een creditfactuur globaal gezien hetzelfde als een factuur. Alleen is de titel aangepast en zijn de bedragen negatief. Het is aan te bevelen een verwijzing te maken naar de originele factuur waarop de creditnota betrekking heeft. Bevat de factuur btw, dan moet de creditnota ook btw bevatten maar dan met een negatief bedrag.

Het nummer van een creditfactuur

U kunt voor het nummer van uw creditfactuur het opeenvolgende nummer van uw facturen aanhouden of een andere nummering kiezen dan uw facturen. Overzichtelijker is het om de creditnota hetzelfde nummer te geven als de factuur met een toevoeging van de letter C. Zo heeft u wel twee verschillende factuurnummers, maar u kunt direct zien welke van de twee de creditnota is en welke de foute factuur.

Creditfactuur of creditnota voorbeeld

Blad 1 van 1

Creditfactuur of creditnota voorbeeld blad 1 van 1

Download vrijblijvend het creditfactuur voorbeeld als Word-document of als PDF-bestand voor ondernemers en freelance professionals.

chevron_rightMeer factuur voorbeelden