Administratie bijhouden

De boekhouding en administratie van uw eigen bedrijf

Niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook om het uzelf gemakkelijk te maken dient u als freelancer of zzp’er een administratie bij te houden van uw eigen bedrijf. Zorg er voor dat uw administratie correct is en dat u niet op achterstand raakt. Met een overzichtelijke administratie ziet u exact wat er binnen komt en wat er uit gaat.

Voor het bijhouden van de administratie voor uw eigen bedrijf kunt u veel gegevens digitaal vastleggen waaronder ook uw financiële administratie en boekhouding. Veel freelancers en zzp’ers maken ook gebruik van een digitale zakelijke agenda. U mag al uw gegevens digitaal bewaren.

Wat u moet bewaren van uw administratie

Voor de Belastingdienst is er dus geen verschil of u uw administratie op papier bewaart of digitaal archiveert. Alle gegevens wat u administreert voor de btw van uw onderneming moet u bewaren. Dit zijn onder andere de volgende gegevens:

  • kasadministratie en kassabonnen,
  • kopieën van uitgaande facturen,
  • ontvangen facturen,
  • uw inkomsten,
  • bankafschriften,
  • eventueel privégebruik van goederen.

Besteedt u uw administratie geheel of gedeeltelijk uit aan een boekhouder of administrateur, dan moeten ook de gegevens die deze derden van uw onderneming hebben bewaard worden.


Gerelateerd aan administratie bijhouden