Begeleidende e-mail open sollicitatie

Voorbeeld van een begeleidende e-mail bij een open sollicitatie

Bij een open sollicitatie solliciteert u op een functie zonder dat er een vacature openstaat. Een sollicitatiebrief maken voor een open sollicitatie is niet eenvoudig. Zeker niet omdat er geen vacaturetekst beschikbaar is met de gevraagde eigenschappen die u kunt gebruiken. Door het ontbreken van vacaturetekst is er natuurlijk wel weer meer ruimte voor uw eigen creativiteit. Maar met een goed geschreven sollicitatiebrief komt u er niet. U zal de ontvanger moeten aanzetten om de verstuurde e-mail niet direct te verwijderen. Dit maakt juist de begeleidende e-mail waarmee u uw sollicitatiebrief en cv verstuurt misschien wel belangrijker dan de sollicitatiebrief zelf.

Elk bedrijf kent zijn eigen procedure wat betreft vacatures. Dit geldt ook voor onderwerpregels van een openstaande vacature. Bij een open sollicitatie kunt u zelf een onderwerp verzinnen zoals bijvoorbeeld de neutrale variant: ‘Sollicitatie vacature voor projectleider’.

Maak in de onderwerpregel van het e-mailbericht wel meteen duidelijk dat het om een sollicitatie gaat en vermeld welke functie het betreft. Soms staat er in de vacaturetekst zelf al aangegeven wat u als onderwerp moet gebruiken om in aanmerking te komen voor de vacature zoals bijvoorbeeld: ‘Vacaturenummer 423807062017’.

Voorkom slordige fouten bij uw open sollicitatie

Fouten zijn zo gemaakt. Ook als u digitaal solliciteert met een e-mailbericht. Controleer daarom de tekst in uw e-mail altijd goed en gebruik een spellingchecker zodat spelfouten direct zichtbaar zijn omdat ze in kleur onderstreept worden. Maak van uw sollicitatiebrief en cv altijd een PDF-bestand als u deze wilt versturen als bijlage in uw e-mailbericht omdat een PDF-bestand niet meer bewerkt of aangepast kan worden door uzelf of door een ander.

Voorbeeld begeleidende e-mail bij uw cv voor een open sollicitatie

Een voorbeeld hoe u een begeleidende e-mail moet maken als motivatie bij uw cv vindt u hieronder. Hou de inhoud van het e-mailbericht voor het solliciteren kort en zakelijk. Gebruik om te beginnen nooit een onpersoonlijke aanhef zoals L.S., de afkorting van lectori salutem, wat ‘den lezer heil’ betekent.

E-mailbericht

Aanhef

Geachte heer [of] mevrouw [contactpersoon opdrachtgever],

Inleidende alinea

Graag breng ik mijn belangstelling voor uw bedrijf [of organisatie] onder de aandacht met een open sollicitatie voor de functie van [naam of omschrijving functie]. Graag reageer ik op de vacature van [naam of omschrijving functie] op [naam van de krant of website] bij uw bedrijf [naam bedrijf of organisatie]. Als bijlage bij deze e-mail vindt u mijn sollicitatiebrief en cv.

Afsluitende alinea

In afwachting van uw reactie.

Slotformule

Met vriendelijke groet,

Ondertekening

[Uw naam of digitale handtekening]

Bijlage

Bijlagen:

Sollicitatiebrief
Curriculum vitae

Optioneel: Kopie

Kopie aan: [Naam]

Optioneel: E-mail footer

Website met vraag en aanbod van werk met klussen en opdrachten voor freelancers en zzp’ers

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Als u een kopie van de begeleidende e-mail bij uw cv voor een open sollicitatie naar anderen wilt versturen, dan noemt u onderaan de e-mail de naam achter ‘Kopie aan’ of ‘CC’ aan wie u dat doet. CC is een afkorting van carbon copy wat betekent dat iemand een kopie van een e-mailbericht krijgt.


Gerelateerd aan begeleidende e-mail open sollicitatie