Begeleidende e-mail sollicitatie

Voorbeeld van een begeleidende e-mail bij een sollicitatie

Wilt u naar een opdrachtgever of werkgever een sollicitatie versturen via een e-mailbericht, dan kunt u als bijlage in de e-mail uw sollicitatiebrief en curriculum vitae toevoegen. Maak van uw cv en sollicitatiebrief wel altijd een PDF-bestand. Een PDF-bestand kan nl. niet meer bewerkt of aangepast worden. Hoewel niet gebruikelijk, is een andere mogelijkheid om uw motivatie voor een vacature direct in de e-mail uiteen te zetten volgens de regels die gelden bij een standaard sollicitatiebrief wat betreft de indeling en dergelijke. Dit is formeel en overzichtelijk voor iedere werkgever.

Een sollicitatie versturen via e-mail kan met elk e-mailaccount. Veel recruiters malen er niet om als u een gratis e-mailaccount gebruikt zoals Hotmail, Yahoo of Gmail of een persoonlijk e-mailadres. Een e-mailadres van een bedrijf is zeker niet gebruikelijk. Een recruiter zal zich goed voor kunnen stellen dat u deze zaken nog stil en gescheiden wilt houden als u nog bij een ander in dienst bent.

Fouten in een sollicitatiebrief of cv

Ondanks de vele voorbeelden die online te vinden zijn, worden er nog steeds ontzettend veel fouten gemaakt bij een sollicitatie. Zo gebeurt het zelfs dat een sollicitatiebrief begint met ‘Geachte mevrouw’ terwijl de recruiter een man is. Ook spelfouten komen veelvuldig voor. Gebruik daarom altijd een spellingchecker voor uw brief of e-mail. Met een spellingchecker worden spelfouten direct zichtbaar zijn omdat ze in kleur onderstreept worden.

Voorbeeld begeleidende e-mail bij uw cv voor een sollicitatie

Een voorbeeld hoe u een begeleidende e-mail moet maken als motivatie bij uw cv vindt u hieronder. Hou de inhoud van het e-mailbericht voor het solliciteren kort en zakelijk.

E-mailbericht

Aanhef

Geachte heer [of] mevrouw [contactpersoon opdrachtgever],

Inleidende alinea

Graag reageer ik op de vacature van [naam of omschrijving functie] op [naam van de krant of website] bij uw bedrijf [naam bedrijf of organisatie]. Als bijlage bij deze e-mail vindt u mijn sollicitatiebrief en cv.

Afsluitende alinea

In afwachting van uw reactie.

Slotformule

Met vriendelijke groet,

Ondertekening

[Uw naam of digitale handtekening]

Bijlage

Bijlagen:

Sollicitatiebrief
Curriculum vitae

Optioneel: Kopie

Kopie aan: [Naam]

Optioneel: E-mail footer

Website met vraag en aanbod van werk met klussen en opdrachten voor freelancers en zzp’ers

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Als u een kopie van de begeleidende e-mail bij uw cv voor een sollicitatie naar anderen wilt versturen, dan noemt u onderaan de e-mail de naam achter ‘Kopie aan’ of ‘CC’ aan wie u dat doet. CC is een afkorting van carbon copy wat betekent dat iemand een kopie van een e-mailbericht krijgt.


Gerelateerd aan begeleidende e-mail sollicitatie