Cv verificatie

Het controleren van de gegevens in een cv of curriculum vitae

Cv verificatie wordt door sommige opdrachtgevers voor bepaalde opdrachten gebruikt om de gegevens op een cv te controleren. Als de gegevens op de cv overeenkomen met de opdracht en de freelancer vertoond bij het verifiëren van de cv geen nadelige bijzonderheden, dan kan de opdrachtgever besluiten de opdracht toe te kennen aan de freelancer of zzp’er.

Een opdrachtgever kan besluiten het curriculum vitae van de kandidaat zelf te verifiëren of uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau voor screening en cv fraude.

Cv fraude en screening

De belangrijkste reden voor cv verificatie is het voorkomen van cv fraude. Voor sommigen is het eenvoudig meer aan een cv toe te voegen dan gebruikelijk. Als een opdrachtgever, naar aanleiding van de prestaties van de freelancer, twijfelt over het cv, kan deze ervoor kiezen de kandidaat alsnog te screenen.

Een leugen op een cv kan een goede reden zijn voor de opdrachtgever om de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van vergoeding te ontbinden.

Onderdelen voor controle van cv verificatie zijn bijvoorbeeld:

  • identiteit en persoonlijke gegevens,
  • opleiding en werkervaring,
  • bestuurlijke functies,
  • persoonlijke referenties,
  • verklaring omtrent het gedrag.

Privacy van de freelancer

Schending van de privacy moet altijd worden voorkomen. Om dit te waarborgen geldt dat opdrachtgevers en gespecialiseerde bedrijven voor cv verificatie zich dienen te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort met Wbp.


Gerelateerd aan cv verificatie