Stoppen als zzp’er

Beëindiging of staking van uw bedrijf of eenmanszaak

Wilt u uw bedrijf of eenmanszaak beëindigen, dan moet u een aantal zaken goed regelen. Voor het stoppen als zzp’er of freelancer, de staking van uw eenmanszaak, is dit eenvoudig: alle resterende belasting moet betaald zijn, uw zelfstandige onderneming moet worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en eventuele openstaande facturen moeten worden betaald.

Belastingzaken bij het stoppen als zzp’er

Bij beëindiging van uw bedrijf moet u de stakingswinst berekenen en daarover inkomstenbelasting betalen. Stakingswinst is de meerwaarde die wordt verkregen uit het stoppen van uw bedrijf of eenmanszaak. Het verschil tussen de boekwaarde van uw bedrijf of eenmanszaak en de werkelijke waarde op het moment van de overdracht of bedrijfsbeëindiging is de stakingswinst. De stakingswinst maakt deel uit van uw inkomen in het jaar van staking.

Er hoeft niet over de volledige winst belasting betaald te worden, de stakingsaftrek is een aftrekpost. Wilt u stoppen met uw onderneming dan is het belastingtechnisch gezien verstandig dit te bespreken met uw boekhouder of accountant.

Uw bedrijf of eenmanszaak overdragen

Is uw onderneming succesvol en gaat u als zzp’er of freelancer met pensioen, of wilt u om een andere reden stoppen, dan kunt u uw bedrijf of eenmanszaak overdragen. Met een doorschuifregeling kunt u uw bedrijf of eenmanszaak geruisloos overdragen aan uw opvolger. U betaald dan geen inkomstenbelasting aan Belastingdienst over de stakingswinst.

Er gelden wel een aantal voorwaarden voor het geruisloos overdragen van een bedrijf of eenmanszaak:

  • de opvolger is al drie jaar ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst),
  • de opvolger moet minimaal drie jaar in uw bedrijf of eenmanszaak gewerkt hebben.

De doorschuifregeling is bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming. Er zijn wel uitzonderingsgevallen waarbij een doorschuifregeling ook kan worden toegepast op bepaalde onderdelen van uw bedrijf of eenmanszaak die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn.


Gerelateerd aan stoppen als zzp’er